Projektering

Luftridåer för Entréer


Luftridåer för entréer är antingen ovanblåsande eller sidoblåsande och installeras så gott som alltid med ett värmebatteri. Val av luftridå sker utifrån öppningens storlek, öppningsfrekvens, lokalens utformning samt estetiska krav. Ibland fungerar det med en standardluftridå, andra gånger krävs en speciallösning. 

Luftridåer för Uteportar


När det gäller uteportar, gäller devisen att ingen port är den andra lik. Alla företag har olika förutsättningar portstorlek, öppningsfrekvens, lokalens utformning. Vårt system med en separat utblåstrumma och ett externt luftridåaggregat gör att vi nästan alltid kan ta fram en lösning med luftridåer.

Luftridåer för  Kyl- och frysrum

​​​​​​​
Många kyl- och frysrum saknar idag ett fullgott skydd mot värmeläckage och kallras, vilket märks genom att det bl.a. bildas kondens i taket i form av vatten eller snökristaller. Den stora tryckskillnaden mellan de olika temperaturzonerna leder förutom till högre energikostnader också till kortare hållbarhet på färskvaror och frysvaror.