LUFTRIDÅER FÖR UTEPORTAR

Många företag har idag problem med kallras via uteportar och varuintag. Ett kallras leder ofta till miljö- och hälsoproblem när man inte kan hålla rätt temperatur i lokalen. Svårigheten med att hålla rätt temperatur leder också till onödigt höga energikostnader.

En portöppning på 4x3 meter som är öppen 15 min/timme förbrukar 120 000-150 000 kWh/år enbart i uppvärmning. Med våra luftridåer för uteportar kan man spara cirka 70% av energikostnaden. Eftersom alla portöppningar är olika - med avseende på storlek, utformning, vindförhållanden, risk för korsdrag och undertryck - skräddarsyr vi varje luftridå utifrån de förutsättningar som råder på platsen. Pay-off tiden för en luftridå på en uteport ligger normalt mellan 1-3 år.

Luftridåer

Externt aggregat

Ovanblåsande eller sidoblåsande luftridå för öppningar upp till ca 4,0 x 4,0 meter.

Industriaggregat

Ovanblåsande eller sidoblåsande luftridå för öppningar som är större än ca 4,0 x 4,0 meter.

Kalluftridåer

Ovanblåsande eller sidoblåsande luftridå utan värmebatteri för lokaler där temperaturkraven är lägre.

Speciallösningar

Kundunika luftridåer för olika krav och behov. Vanligtvis handlar det om varumottagningar med flera portar.