Blogg

Med närmare 25 års erfarenhet av luftridåer är vi stolta över att varje dag aktivt kunna bidra till en lägre energianvändning i Sverige och Norge. Hur många kWh våra luftridåer varje år sparar in för våra kunder är omöjligt att överblicka. Klart är dock att luftridåer är ett viktigt bidrag i den samlade paletten av energibesparande åtgärder som ett företag har att tillgå. Med den här erfarenheten som grund tänkte vi dela med oss av lite tankar och analyser inom olika områden. 

Marknadsanalyser och artiklar

Hur högt kan man installera en luftridå?

2024-04-22

Vad är en rimlig installationshöjd för en ovanblåsande luftridå? Det här är en viktig fråga, eftersom en underdimensionerad luftridå är direkt kontraproduktiv. Den kalla luften läcker då in under luftspärren och drar med sig luftstrålen inåt lokalen.

El, inte längre en given tillgång i Sverige?

2022-09-02

​​​​​​​Sverige hade kanske ett av världens bästa och mest stabila elnät med en bra balans mellan vattenkraft, kärnkraft och förnybar energi som vindkraft och solenergi. Hur kunde vi hamna i en situation med en reell risk för elbrist och bortkoppling av elanvändare i södra Sverige?

Marknaden för luftridåer

2022-08-01

De senaste åren har det poppat upp en mängd nya aktörer på marknaden för luftridåer. Även om skillnaderna är många mellan olika fabrikat, så bygger alla luftridåer på två bakomliggande principer. Vi menar att det många gånger handlar om kompletterande, snarare än konkurrerande system.​​​​​
Reviderad: 2024-04-22
Granskad av: Fredrik Sylwander