Energibesparing

Många företag har problem med öppna portar eller entréer som vintertid ger kallras på personal och produkter. Ett kallras leder ofta till miljö- och hälsoproblem när det inte är möjligt att hålla rätt temperatur i lokalen. Svårigheten med att hålla rätt temperatur leder också till onödigt höga energikostnader.

En portöppning på 4 x 3 meter som är öppen 15 minuter per timme förbrukar cirka 120 000 - 150 000 kWh/år. En vanlig butiksentré på ett köpcentrum förbrukar ungefär 80 000 kWh/år, men beroende på läge och öppningsfrekvens kan denna siffra stiga avsevärt. Med ett engergipris på 50 öre/kWh handlar det om 60 000 - 75 000 kronor respektive 40 000 kronor per år. I båda fallen kan man med RMKs luftridåer spara ungefär 75 % av energikostnaden. Eftersom de flesta företag har flera öppningar handlar det om stora summor pengar som varje år försvinner iväg enbart i uppvärmningskostnader.

Många är idag medvetna om problematiken med kallras och vilka besparingar som kan göras genom att installera en luftridå. Med vad lika många kanske inte tänker på, är att även den varma årstiden medför problem för fastighetsägare och hyresgäster. Värmeläckage via entréer och uteportar leder till att varm luft tränger in i lokalen och att konditionerad luft läcker ut. På samma sätt som i fallet med kallras leder svårigheten med att hålla rätt temperatur till onödigt höga energikostnader eftersom det är kostsamt att kyla ner luft.
​​​​​​​
Speciellt utsatta för värmeläckage är färskvaror och frysvaror i butiker och inom industrin. Sommartid är det inte ovanligt att temperaturen i kyl- och frysrum stiger med ett par grader. En luftridå hjälper till att hålla en mer normalt temperatur i lokalen, kyl- och frysrummet oavsett årstid.

Fakta


En öppen port utan luftridå förbrukar en stor mängd energi varje år. Nedanstående fakta är beräknat utifrån en öppningstid på 5 min/timme.

3 x 3 meter = 30 000 kWh/år
4 x 4 meter = 52 000 kWh/år
5 x 5 meter = 82 000 kWh/år

En korrekt dimensionerad luftridå har normalt en täckningsgrad på 70-85 %.
Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.
Crawford Göteborg
Energibesparing luftridå