Termofotografering av luftridåer

En vinter genomförde vi en termofotografering av ett antal olika anläggningar med luftridåer för entréer och uteportar. Bilderna från termofotograferingen visar på ett tydligt sätt hur effektivt våra luftridåer hindrar kallras och värmeläckage. Nedan finner du bilder som visar både realbilden och själva termofotograferingen. Under bilderna framgår också om luftridån är i drift eller avstängd.
En ovanblåsande luftridå från RMK på industriport med vit skåpbil.En ovanblåsande luftridå från RMK på industriport med vit skåpbil.
Crawford Göteborg
Ovanblåsande luftridå

Crawford Göteborg


Uteport

8 x 4,5 meter

Luftridåer

2 st ovanblåsande luftridåer av typ Externt aggregat 5-3. Varje luftridå består av en separat utblåstrumma och ett externt placerat luftridåaggregat med fläkt, vattenbatteri, filterbox och tillhörande övergångar. 

Styrning

Luftridåerna styrs parallellt via en gemensam styrcentral med PLC och frekvensomriktare. 

Crawford Göteborg - luftridå i drift

Luftridå i drift - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.
Crawford Göteborg
Energibesparing luftridå
Luftridå i drift - termografering
Luftridåns funktion blir väldigt synlig i den här bilden, där vi har två tydliga temperaturzoner på olika sidor av portöppningen. I det här fallet håller vi på insidan ca 10-20°C medan det på utsidan är mellan -5°C och -12°C. 
Luftridå i drift - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.
Crawford Göteborg
Energibesparing luftridå
Luftridå i drift - termografering
Luftridåns funktion blir väldigt synlig i den här bilden, där vi har två tydliga temperaturzoner på olika sidor av porten. I det här fallet håller vi på insidan ca 10-20°C medan det på utsidan är mellan -5°C och -12°C. 
Luftridå i drift - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.
Crawford Göteborg
Energibesparing luftridå
Luftridå i drift - termografering
Detaljbild som visar nederkanten av portöppningen vid golvnivå. En korrekt dimensionerad och injusterad luftridå innebär att luftstrålen ligger rätt i karmöppningen.

Crawford Göteborg - luftridå avstängd

Luftridå avstängd - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.
Crawford Göteborg
Energibesparing luftridå
Luftridå avstängd - termografering
Här utför vi ett test, där luftridån stängs av. Omgående ser vi hur den kalla luften börjar strömma in genom öppningen och vidare in i lokalen. 
Luftridå avstängd - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.
Crawford Göteborg
Energibesparing luftridå
Luftridå avstängd - termografering
Detaljbild som visar nederkanten av portöppningen vid golvnivå med luftridån avstängd. Om vi jämför med tidigare bild med luftridån i drift är kontrasten stor. Här kyls lokalen snabbt ut. 
En sidoblåsande luftridå från RMK i en mindre entré med bilar parkerade.En sidoblåsande luftridå från RMK i en mindre entré med bilar parkerade.
Oasen Stenungsund
Sidoblåsande luftridå

Oasen Stenungsund​​​​​​​


Entré

2,0 x 2,5 meter

Luftridå

1 st sidoblåsande luftridå av typ Entré-Boxen Sidoblåsande med vattenbatteri. 

Styrning

Luftridån styrs via en styrcentral med PLC och frekvensomriktare. 

Oasen Stenungsund huvudentré - luftridå i drift

Luftridå i drift - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.
Oasen Stenungsund
Energibesparing luftridå
Luftridå i drift - termografering
Luftridåns funktion blir väldigt synlig i den här bilden, där vi har två tydliga temperaturzoner på olika sidor av dörröppningen. I det här fallet håller vi på insidan ca 18-20°C medan det på utsidan är mellan -5°C och -12°C.

Oasen Stenungsund huvudentré - luftridå avstängd

Luftridå avstängd - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.
Oasen Stenungsund
Energibesparing luftridå
Luftridå avstängd - termografering
Med luftridån avstängd, kyls lokalen innanför öppningen snabbt ut. Här har luftridån varit avstängd en kort stund. Värmen finns fortfarande kvar i utblåstrumman som har en yttemperatur på ca 30°C. Resten av lokalen kyls dock ner fort när den kalla uteluften väller in utan hinder. 
Luftridå avstängd - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.
Oasen Stenungsund
Energibesparing luftridå
Luftridå avstängd - termografering
Detaljbild som visar vad som händer vid golvnivå med luftridån avstängd. Kall luft börjar strömma in i lokalen. Om vi hade tagit en ny bild efter ca 3-5 minuter hade hela golvet varit i blåa färger med minusgrader. 
Luftridå avstängd - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.
Oasen Stenungsund
Energibesparing luftridå
Luftridå avstängd - termografering
Med luftridån avstängd, syns hur den kalla uteluften sprider sig in genom öppningen. Många gånger upplever man först en liten mindre puff av kall luft och där det verkar som att värmekudden på insidan av öppningen klarar av att hålla emot kylan. Kort därefter börjar dock kallraset välla in i lokalen, vilket en vinterdag märks tydlig i benhöjd. Det är av den här anledningen som man alltid måste spärra bort ett kallras och inte värma bort det.   
En ovanblåsande luftridå från RMK i en mindre entré med stolar och bord..En ovanblåsande luftridå från RMK i en mindre entré med stolar och bord..
Oasen Stenungsund
Ovanblåsande luftridå

Oasen Stenungsund​​​​​​​


Entré

2,0 x 2,5 meter

Luftridå

1 st ovanblåsande luftridå av typ Entré-Boxen med vattenbatteri. 

Styrning

Luftridån styrs via en styrcentral med PLC och frekvensomriktare. 

Oasen Stenungsund café - luftridå i drift

Luftridå i drift - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.
Oasen Stenungsund
Energibesparing luftridå
Luftridå i drift - termografering
Luftridåns funktion blir väldigt synlig i den här bilden, där vi har två tydliga temperaturzoner på olika sidor av dörröppningen. I det här fallet håller vi på insidan ca 18-20°C medan det på utsidan är mellan -5°C och -10°C.

Oasen Stenungsund café - luftridå avstängd

Luftridå avstängd - realbild
Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på en entré med blå och röd färg.
Oasen Stenungsund
Energibesparing luftridå
Luftridå avstängd - termografering
Detaljbild som visar vad som händer vid golvnivå med luftridån avstängd. Kall luft börjar strömma in i lokalen. Om vi hade tagit en ny bild efter ca 3-5 minuter hade hela golvet varit i blåa färger med minusgrader.