Termofotografering av luftridåer

Under vintern 2011 genomförde vi en termofotografering av ett antal olika anläggningar med luftridåer för entréer och uteportar. Bilderna från termofotograferingen visar på ett tydligt sätt hur effektiva våra luftridåer är att hindra kallras och värmeläckage. Nedan finner du bilder som visar både realbilden och själva termofotograferingen. Under bilderna framgår också om luftridån är i drift eller avstängd.
96_crawford_goteborg_uteport_10_realbild97_crawford_goteborg_uteport_10_thermogram98_crawford_goteborg_uteport_11_realbild99_crawford_goteborg_uteport_11_thermogram

Fakta


Crawford i Göteborg
Uteport: 8 x 4,5 meter
Luftridåer: Externt aggregat 5-3 (2 st)

Oasen i Stenungsund
Entréer: 2 x 2,5 meter
Luftridåer: Entré-Boxen och Entré-Boxen Sidoblåsande.