Speciallösningar - luftridåer för entréer

Hotell Diplomat Stockholm - sidoblåsande luftridå

En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med båt utanför..En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med båt utanför..
Hotell Diplomat Stockholm
Speciallösning luftridå

Om installationen

På Hotell Diplomat i Stockholm tog vi fram en specialanpassad luftridå för att passa in i den unika miljön med marmor, mässing och stuckaturer. Lösningen blev att placera luftridåaggregatet i källaren med en dold kanaldragning fram till de båda trummorna vid entrén. Den ena trumman är en utblåstrumma, medan den andra trumman är en sugtrumma. Insug sker via ett insugsgaller i bakkant och ovankant av sugtrumman. Gallret är sinrikt placerat så att det inte syns för besökaren när man går in eller ut från hotellet, utan de båda trummorna ser likadana ut. 

Typ av luftridå

Speciallösning med luftridå av typ Externt aggregat 4-3

Utförande

Utblåstrummor (dim 280 mm) i mässingsliknande utförande.
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med trädörrar.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med trädörrar.
Hotell Diplomat Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med guldfärgad pelare.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med guldfärgad pelare.
Hotell Diplomat Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med liten gran.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med liten gran.
Hotell Diplomat Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med marmorgolv.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med marmorgolv.
Hotell Diplomat Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med röd matta.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med röd matta.
Hotell Diplomat Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med marmor.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med marmor.
Hotell Diplomat Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i ett fläktrum med rör.En speciallösning med luftridå från RMK i ett fläktrum med rör.
Hotell Diplomat Stockholm
Speciallösning luftridå

Farsta Centrum Stockholm - ovanblåsande luftridå för karusell

En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med svart vägg.En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med svart vägg.
Farsta C Stockholm
Speciallösning luftridå

Om installationen

På Farsta Centrum i Stockholm finns flera äldre karusellentréer med en svängd väggkonstruktion ovanför karusellen. På dessa entréer har vi tagit fram en speciallösning med en gemsensam luftridå för både karusellen samt sidoentrén. Ett luftridåaggregat av typ Entré-Boxen 4-3 har placerats inne i väggutrymmet. Samma luftridå förser sedan två utblåstrummor med luft: en svängd karuselltrumma och en rak utblåstrumma för sidoentrén. Med hjälp av spjäll ser vi till att få en önskvärd fördelning av luftflödet mellan de båda trummorna. 

Typ av luftridå

Speciallösning med luftridå av typ Entré-Boxen 4-3 / Entré-Karusellen. 

Utförande

En svängd karuselltrumma i svartlackerad plåt och en sidotrumma i vitlackerad plåt.
En speciallösning med luftridå från RMK på en entré med grå karusell.En speciallösning med luftridå från RMK på en entré med grå karusell.
Farsta C Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med svart plåt.En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med svart plåt.
Farsta C Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK på en entré med grå karusell.En speciallösning med luftridå från RMK på en entré med grå karusell.
Farsta C Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med vit dörr.En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med vit dörr.
Farsta C Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med vit plåt.En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med vit plåt.
Farsta C Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med svartvit plåt.En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med svartvit plåt.
Farsta C Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med röd balk.En speciallösning med luftridå från RMK på en karusell entré med röd balk.
Farsta C Stockholm
Speciallösning luftridå

Wallenstam Avenyn Göteborg - sidoblåsande luftridå

En speciallösning med luftridå från RMK i en mindre entré med skyltdocka.En speciallösning med luftridå från RMK i en mindre entré med skyltdocka.
Wallenstam Avenyn Göteborg
Speciallösning luftridå

Om installationen

På Wallenstam Avenyn i Göteborg har vi installerat flera speciallösningar med luftridåer av typ Externt aggregat med dubbla sidoblåsande utblåstrummor. Beställaren och arkitekten önskade en så diskret installation av luftridån som möjligt. Lösningen blev att luftridåaggregatet placerades i källaren med en dold kanaldragning fram till utblåstrummorna vid själva dörröppningen. För att skapa en recirkulerande lösning hämtas luften till luftridåaggregatet via ett dolt insugsgaller i väggen.

Typ av luftridå

Speciallösning med luftridå av typ Externt aggregat 5-3

Utförande

Utblåstrummor (dim 160 mm) i vitlackerad plåt.
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med klädställning..En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med klädställning..
Wallenstam Avenyn Göteborg
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i ett café med svarta möbler.En speciallösning med luftridå från RMK i ett café med svarta möbler.
Wallenstam Avenyn Göteborg
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med stora fönster.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med stora fönster.
Wallenstam Avenyn Göteborg
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en mindre entré med torkmatta.En speciallösning med luftridå från RMK i en mindre entré med torkmatta.
Wallenstam Avenyn Göteborg
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med blå lastbil.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med blå lastbil.
Wallenstam Avenyn Göteborg
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK utanför Nespressos svarta dörrar.En speciallösning med luftridå från RMK utanför Nespressos svarta dörrar.
Wallenstam Avenyn Göteborg
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med svart skyltdocka.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med svart skyltdocka.
Wallenstam Avenyn Göteborg
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i ett fläktrum med röda rör.En speciallösning med luftridå från RMK i ett fläktrum med röda rör.
Wallenstam Avenyn Göteborg
Speciallösning luftridå

Stadsbiblioteket Stockholm - sidoblåsande luftridå

En speciallösning med luftridå från RMK på en entré i bibliotek.En speciallösning med luftridå från RMK på en entré i bibliotek.
Stockholms Stadsbibliotek
Speciallösning luftridå

Om installationen

På Stockholms Stadsbibliotek tog vi fram en specialanpassad luftridå som skulle fungera i en k-märkt byggnad. I entrén fanns det installationer från 1930-talet som var ritade av Gunnar Asplund och som skulle bevaras.  I slussen placerade vi dubbla sidoblåsande utblåstrummor vid den inre öppningen. Kanaldragningen går genom bjälklaget ner till luftridåaggregatet i källaren. För att skapa en recirkulerande lösning hämtas luften till luftridåaggregatet via de gamla murade orginalschakten i golvet. Synligt på bild är bara Gunnar Asplunds insugsgaller i betong. 

Typ av luftridå

Speciallösning med luftridå av typ Externt aggregat 5-3

Utförande

Utblåstrummor (dim 340 mm) i grålackerad plåt.
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med torkmatta.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med torkmatta.
Stockholms Stadsbibliotek
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med grå pelare.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med grå pelare.
Stockholms Stadsbibliotek
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med larmbågar.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med larmbågar.
Stockholms Stadsbibliotek
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med grå pelare.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med grå pelare.
Stockholms Stadsbibliotek
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med marmorgolv.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med marmorgolv.
Stockholms Stadsbibliotek
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med grå pelare.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med grå pelare.
Stockholms Stadsbibliotek
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i ett fläktrum med silverrör.En speciallösning med luftridå från RMK i ett fläktrum med silverrör.
Stockholms Stadsbibliotek
Speciallösning luftridå

Forumgallerian Uppsala - sidoblåsande luftridå

Om installationen

På Forumgallerian Uppsala ville beställaren och arkitekten ha en lösning med luftridåer i en glassluss med ett undertak av spännduk. Lösningen blev att placera två stycken luftridåaggregat i källaren, där det ena aggregatet betjänar de fyra främre utblåstrumorna och det andra de fyra bakre utblåstrummorna. Kanalanslutning sker i underkant av de åtta trummorna. För att skapa en recirkulerande lösning hämtas luften till luftridåaggregatet via golvgallren i sodan av slussen. En spjällreglering ser till att vi får ett jämt luftflöde över alla utblåstrummor. 

Typ av luftridå

Speciallösning med luftridå av typ Externt aggregat 5-3

Utförande

Utblåstrummor (dim 280 mm) i rostfritt.

Acne Stockholm - sidoblåsande luftridå

En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med svart kub.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med svart kub.
Acne Stockholm
Speciallösning luftridå

Om installationen

Acne Stockholm ville bygga en invändig sluss i en k-märkt byggnad i Gamla Stan. Inga infästningar fick göras i golv eller tak. varför man byggde en sluss i limträ. Luftridån av typ Entré-Boxen Sidoblåsande integrerades fullt ut i limträkonstruktionen, med endast undersidan av boxen synlig. För att skapa en så diskret lösning som möjligt, lackerades boxen i samma kulör som väggar och undertak. Utblåstrumorna byggdes in i väggkonstruktionen, så att endast en smal utblåsspalt är synlig. Även munstyckena lackerades i samma svarta kulör.  

Typ av luftridå

Speciallösning med luftridå av typ Entré-Boxen Sidoblåsande

Utförande

Utblåstrummor (dim 225 mm) infällda i väggkonstruktionen.
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med trädörrar.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med trädörrar.
Acne Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med marmorgolv.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med marmorgolv.
Acne Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med glasdörr.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med glasdörr.
Acne Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med trädörr.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med trädörr.
Acne Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med osb-skiva.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med osb-skiva.
Acne Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med svarta väggar.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med svarta väggar.
Acne Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med limträbalk.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med limträbalk.
Acne Stockholm
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med träreglar.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med träreglar.
Acne Stockholm
Speciallösning luftridå

Nordstan Göteborg - ovanblåsande luftridå

En speciallösning med luftridå från RMK i en entré vid bokhandel.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré vid bokhandel.
Nordstan Göteborg
Speciallösning luftridå

Om installationen

På Nordstans köpcentrum i Göteborg ville beställaren göra om entrén på Norra Hamngatan. Det fanns en äldre installation med en remdriven fläkt på hela 30 kW och en mycket hög värmeeffekt. Vi tog istället fram en speciallösning med två stycken Industriaggregat med en rektangulär utblåstrumma direkt ovanför slagdörrarna. Vi kunde återanvända delar av de gamla schakten och placerade ett vattenbatteri direkt bakom insugsgallret på vardera sidan om öppningen. Längst ner vid golvnivå monterades en frisugande fläkt med en kanaldragning till respetive utblåstrumma.   

Typ av luftridå

Speciallösning med luftridåer av typ Industriaggregat

Utförande

Rektangulära utblåstrummor i rostfritt.
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med rostfritt.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med rostfritt.
Nordstan Göteborg
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK på en entré med insugsgaller.En speciallösning med luftridå från RMK på en entré med insugsgaller.
Nordstan Göteborg
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK på en entré med röd affisch.En speciallösning med luftridå från RMK på en entré med röd affisch.
Nordstan Göteborg
Speciallösning luftridå
En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med stålplåt.En speciallösning med luftridå från RMK i en entré med stålplåt.
Nordstan Göteborg
Speciallösning luftridå
Reviderad: 2024-04-18
​​​​​​​Granskad av: Fredrik Sylwander