Kalluftridåer

Fakta luftridå

Eftersom luftridån består av två olika delar - en separat utblåstrumma och ett externt placerat luftridåaggregat med kanaldragning däremellan - skapas en flexibilitet i montage och utförande. 

Placering

Ovanblåsande eller sidoblåsande

Användning

Utan värmebatteri för lokaler med lägre temperaturkrav. För öppningar i de flesta storlekar

Montage

Utblåstrumman monteras vid porten och luftridåaggregatet placeras på valfri plats. Mellan delarna görs en kanaldragning med spirorör.

Byggmått utblåstrumma

Måttillverkas efter aktuell öppning

Byggmått luftridåaggregat

Beroende på utförande

Bildgalleri luftridå