Marknadsanalys

Hur högt kan man installera en luftridå


Vad är en rimlig installationshöjd för en ovanblåsande luftridå? Hur bred öppning kan en sidoblåsande luftridå täcka? Det här är viktiga frågor, eftersom en underdimensionerad luftridå är direkt kontraproduktiv. Den kalla luften läcker då in under luftspärren (vid ovanblåsande luftridåer) eller mellan luftspärrarna (vid sidoblåsande luftridåer) och drar med sig luftstrålen inåt lokalen. Luftridån kan då t.o.m. förvärra problemen med kallras genom att luftstrålen skjuter den kalla luften framför sig längre och längre in i lokalen.

De senaste åren har det poppat upp en mängd nya aktörer på marknaden för luftridåer. Det verkar ibland som att alla tillverkare och återförsäljare av värmeprodukter, nu också ska ha luftridåer i sitt sortiment. Ibland importerar man ett befintligt märke, ibland märks produkten om med ens eget varumärke. Marknaden kan därför upplevas som fragmenterad. Som VVS-konsult, arkitekt, förvaltare, entreprenör eller slutkund kan det ibland vara svårt att få grepp om olika typer av luftridåer.

Det finns stora skillnader mellan olika fabrikat. Frågar man, så har såklart alla aktörer den mest avancerade, billigaste eller den mest optimala luftridån… De senaste åren har det också gått inflation i hur stora öppningar man kan täcka med en luftridå. Det lovas vitt och brett och man får intrycket att det inte är några problem att installera en luftridå på 6,0, 7,0 eller 8,0 meters höjd. Och att klara en 8,0 meter bred öppning med en sidoblåsande luftridå verkar också gå bra. Har luftridåerna blivit så mycket bättre helt plötsligt?

Nja, det är nog snarare så att de företag som lovar mest, är de som aldrig är ute själva och driftsätter en luftridå. Har man som innesäljare aldrig sett en stor industriport på kanske 8,0 x 6,0 meter på en verkstadsindustri förstår man inte vilka stora termiska krafter det är i öppningen och hur kraftig en luftstråle måste vara för att orka hela vägen ner till golvnivå.

Alla luftridåer byggs nämligen efter två principer, vilket man kan läsa mer om här. Det som är avgörande för installationshöjden är impulskraften i luftridån. Luftridån måste ha en hög utblåshastighet och lång kastlängd på luftstrålen om den skall orka hela vägen ner till golvnivå. Annars får man en underdimensionerad luftridå som inte fyller någon funktion.

RMK har marknadens kanske högsta utblåshastighet på luftridåerna. En luftridå av typ Industriaggregat för industriportar har t.ex. en utblåshastighet på ca 42 m/s vid själva munstycksöppningen. Trots det rekommenderar vi inte högre installationshöjder än ca 5,5 meter. Att då hävda att en mycket mindre och enklare luftridå kan klara en installationshöjd på 8,0 meter, det är inte seriöst. När andra aktörer sedan följer efter och lovar vitt och brett, skapar det tyvärr en oseriös bild av hela marknaden.

Några tumregler att tänka på:
  • Om man knappt känner av luftstrålen i huvudhöjd i en entré eller på en industriport, då är luftridån underdimensionerad och placerad för högt upp oavsett vad tillverkaren säger på sin hemsida.

  • För en korrekt dimensionerad luftridå, delar sig luftstrålen åt två håll när den träffar golvet. Det kontrolleras enkelt med hjälp av ett vindhjul som snurrar åt olika håll beroende på vilken sida av delningspunkten man mäter.

  • På en entré bör inte installationshöjden för en ovanblåsande luftridå överstiga ca 3,0-3,3 meter. Har man en enklare och mindre kraftfull luftridå, minskar installationshöjden avsevärt. Läs mer om olika slags luftridåer här.

  • På en industriport bör inte installationshöjden för en ovanblåsande luftridå överstiga ca 5,5 meter. Har man en enklare och mindre kraftfull luftridå, minskar installationshöjden avsevärt. Läs mer om olika slags luftridåer här.
Luftridåns viktigaste uppgift är att spara energi genom att hindra kallras och värmeläckage. Gör den inte det, är den bara en svindyr värmare. Är det en värmare man vill ha, finns det betydligt billigare produkter att köpa på marknaden.   

Reviderad: 2024-04-22
Granskad av: Fredrik Sylwander

Länkar för vidare läsning

​​​​​​​
Bild: Foldypac Skultuna