Luftridåer för kyl- och frysrum

Många kyl- och frysrum saknar idag ett fullgott skydd mot värmeläckage och kallras, vilket märks genom att det bl.a. bildas kondens i taket i form av vatten eller snökristaller. Den stora tryckskillnaden mellan de olika temperaturzonerna leder förutom till högre energikostnader också till kortare hållbarhet på färskvaror och frysvaror. En luftridå avhjälper detta och underlättar dessutom logistikflödena genom att det inte finns några dörrar eller portar som försvårar in- och utpassering för truckar och personal.

Luftridåer

Luftridå för kylrum

Ovanblåsande eller sidoblåsande luftridå för öppningar upp till ca 4,0 x 3,0 meter.

Luftridå för frysrum

Ovanblåsande luftridå för öppningar upp till ca 4,0 x 3,0 meter.