Filmer och mätningar av luftridå i drift

En ovanblåsande luftridå från RMK på en frys med avspärrning.En ovanblåsande luftridå från RMK på en frys med avspärrning.
Maserfrakt Gävle
Luftridå frysrum

Maserfrakt Gävle


Frysport

2,6 x 3,0 meter

Luftridå

1 st ovanblåsande luftridå av typ Externt aggregat 4-3. Luftridån består av en separat utblåstrumma och ett externt placerat luftridåaggregat med fläkt, vinkladf insugsdel och tillhörande övergångar. Luftridån monterades på en specialkonsol som kunde placeras på stålbalken.

Styrning

Luftridån styrs via signal/gränsläge från snabbporten och den manuella hårdporten. Ett manuellt spjäll gör att vi kan justera ett exakt luftflöde och kastlängd på luftstrålen.  

Frysanläggning - luftridå i drift

På den här anläggningen skall man hålla ca -20-26°C i frysen och ca +2-4°C i den kylda utlastningszonen utanför frysen. 

Den första filmen visar vad som händer med temperaturen utanför frysen när luftridån är avstängd. 
På den här anläggningen skall man hålla ca -20-26°C i frysen och ca +2-4°C i den kylda utlastningszonen utanför frysen.

Den andra filmen visar vad som händer när vi aktiverar snabbporten och luftridån startar. 
På den här anläggningen skall man hålla ca -20-26°C i frysen och ca +2-4°C i den kylda utlastningszonen utanför frysen.

Den tredje filmen visar vad som händer med temperaturen utanför frysen respektive inne i frysen när luftridån är i drift.
En ovanblåsande luftridå från RMK på industriport med vit skåpbil.En ovanblåsande luftridå från RMK på industriport med vit skåpbil.
Crawford Göteborg
Ovanblåsande luftridå

Crawford Göteborg


Uteport

8 x 4,5 meter

Luftridåer

2 st ovanblåsande luftridåer av typ Externt aggregat 5-3. Varje luftridå består av en separat utblåstrumma och ett externt placerat luftridåaggregat med fläkt, vattenbatteri, filterbox och tillhörande övergångar.

Styrning

Luftridåerna styrs parallellt via en gemensam styrcentral med PLC och frekvensomriktare.
Mätning av temperatur för ovanblåsande luftridå från RMK.Mätning av temperatur för ovanblåsande luftridå från RMK.
Crawford Göteborg
Temperaturmätning luftridå
Mätning av luftridåernas funktion på en stor portöppning 8,0 x 4,5 m (b x h), där vi har installerat 2 st luftridåer av typ Externt aggregat 5-3. Vi har även utfört en termofotografering av aktuell anläggning (se bilder här).

Med loggningen ville vi mäta temperaturvariationen över en längre tid och mätte under 4 dygn (inkl. helg). Helgen ger en  referenspunkt vid stängd port. Rumstemperaturen mättes vid två punkter, båda ca 30 cm över golv: 1) nära port - ca 3 m in från öppningen; 2) längre in i lokalen - ca 15 m snett in från porten. Resultatet visar att vi håller önskad temperatur i området nära portöppningen, även vid golvnivå där kallraset är som störst. Det märks inte heller någon större skillnad mellan helg och arbetsdag.

Sammanfattningsvis en väl fungerande luftridå på en mycket stor port.
Reviderad: 2024-04-16
​​​​​​​Granskad av: Fredrik Sylwander