Marknadsanalys

Marknaden för luftridåer


De senaste åren har det poppat upp en mängd nya aktörer på marknaden för luftridåer. Det verkar ibland som att alla tillverkare och återförsäljare av värmeprodukter, nu också ska ha luftridåer i sitt sortiment. Ibland importerar man ett befintligt märke, ibland märks produkten om med ens eget varumärke. Marknaden kan därför upplevas som fragmenterad. Som VVS-konsult, arkitekt, förvaltare, entreprenör eller slutkund kan det ibland vara svårt att få grepp om olika typer av luftridåer.

Det finns stora skillnader mellan olika fabrikat. Frågar man, så har såklart alla aktörer den mest avancerade, billigaste eller den mest optimala luftridån… Men för att göra det lite enklare lyfter vi perspektivet till hela marknaden. Alla luftridåer bygger på en bakomliggande princip för att lösa problemen med kallras och värmeläckage och vi fokuserar nedan på kallras.

Luftridåer byggs efter två principer:
  • Luftridåer som försöker värma bort problemen med kallras
  • Luftridåer som försöker spärra bort problemen med kallras

​​​​​​​Princip 1 - luftridåer som försöker värma bort problemen med kallras

Principen bygger på att man tillverkar en standardiserad luftridå med flera mindre enfasfläktar, vanligtvis 3-6 st. Munstycket eller utblåsspalten är ca 80-200 mm bred. Många gånger tillverkas luftridån i fasta standardlängder och utrustas med en enklare form av styrning. Utblåshastigheten och kastlängden på luftstrålen är avsevärt lägre än de i princip 2. Funktionsmässigt jobbar man med större luftmängder och därmed högre värmeeffekter för att lösa problemen med kallras. 

Här återfinns nästan alla europeiska fabrikanter. Det är också inom det här segmentet som det poppar upp en mängd nya aktörer. Luftridåerna säljs många gånger över grossist och priset är generellt lägre.

Dessa luftridåer fungerar utmärkt på mindre entréer, små industriportar (mindre än 3 x 3 meter) eller öppningar med lägre öppningsfrekvens. Variationen i funktion och kvalitet är dock stor och det finns många undermåliga produkter på marknaden.
 

Princip 2 - luftridåer som försöker spärra bort problemen med kallras

Principen bygger oftast på att luftridån utrustas med en kraftigare trefasfläkt. Munstycket och utblåsspalten är ca 10-30 mm. Luftridån kan ofta skräddarsys efter behov och det finns en mängd olika styrningar att välja mellan. Funktionsmässigt bygger man upp ett övertryck i systemet och får på så sätt en mycket hög utblåshastighet och lång kastlängd på luftstrålen. Tack var bättre spärrförmåga än luftridåerna i princip 1, behövs det inte lika stora luftmängder och höga värmeeffekter för att lösa problemen med kallras.

Här återfinns endast en handfull aktörer, däribland RMK Luftridåer. Luftridåerna säljs direkt från fabrikant som kanske även åtar sig en helhetslösning med montage och driftsättning. Luftridåerna kostar mer, men har en högre täckningsgrad och längre livslängd.

Dessa luftridåer fungerar bäst på större entréer, industriportar av olika slag eller öppningar med högre öppningsfrekvens.

Kompletterande system

Vår åsikt är att luftridåer enligt princip 1 och 2 är kompletterande, snarare än konkurrerande system. Det handlar mer om att välja rätt typ av luftridå till rätt typ av öppning.

Om man t.ex. har en mindre butiksentré med direktingång från gatan fungerar det alldeles utmärkt med en mindre och enklare luftridå från princip 1. Har du däremot en större entré eller industriport behöver man mer impulskraft för att kunna lösa uppgiften. Det är då nödvändigt med en kraftfullare luftridå från princip 2.

Att installera en underdimensionerad luftridå är direkt kontraproduktivt. Den kalla luften läcker då in under luftspärren (vid ovanblåsande luftridåer) eller mellan luftspärrarna (vid sidoblåsande luftridåer) och drar med sig luftstrålen inåt lokalen. Luftridån kan då t.o.m. förvärra problemen med kallras genom att luftstrålen skjuter den kalla luften framför sig längre och längre in i lokalen.

Reviderad: 
2022-08-01
Granskad av: Fredrik Sylwander