Luftridåer för entréer

Många butiker och köpcentrum har problem med kallras och värmeläckage via sina entréer. Den traditionella lösningen för kallrasproblem har varit stora luftflöden med hög installerad värmeeffekt, vilket i slutändan ofta blir en dyr lösning med låg täckningsgrad.

RMKs filosofi är och har alltid varit att i första hand spärra bort problemen med kallras och värmeläckage. Alla våra luftridåer är därför utrustade med ett specialmunstycke och vår karaktäristiska smala utblåsspalt. Det tillsammans med våra trefasfläktar med hög tryckuppsättning och hög utblåshastighet innebär att vi får en tunn luftspärr som når ända ner till golvnivå eller över till motsatt sida av karmöppningen. På så sätt behöver vi inte lika stora luftmängder och lika höga värmeeffekter för att lösa problemet som andra fabrikanter. 

En luftridå kan vara ovanblåsande eller sidoblåsande och vad som passar bäst beror på de förutsättningar som råder på platsen. Alla entréer är olika med avseende på storlek, utformning, vindförhållanden, risk för korsdrag och undertryck, öppningsintervall, kassornas placering i förhållande till entrén o.s.v.

Luftridåer

Entré-Boxen®

Ovanblåsande luftridå för normalstora entréer.

Entré-Boxen® Sidoblåsande

Sidoblåsande luftridå för normalstora och större entréer.

Entré-Boxen® Mini

Ovanblåsande luftridå för små entréer.

Entré-Pelaren® 

Traditionell sidoblåsande luftridå för normalstora entréer.

Entré-Karusellen

Specialanpassad och ovanblåsande luftridå för olika typer av karuseller.

Speciallösningar

Kundunika luftridåér för olika krav och behov.