Hur fungerar en luftridå?

En luftridå fungerar som en osynlig spärr mellan två temperaturzoner. Det kan t.ex. handla om att hindra kall luft från att läcka in genom en entré eller uteport vintertid eller varm luft från att läcka in i ett kyl- och frysrum. Luftridån hjälper till att hålla rätt temperatur i olika miljöer oavsett årstid. Syftet med att installera en luftridå är primärt att spara energi, men i många fall handlar det också om att lösa ett arbetsmiljöproblem med t.ex. kallras på personalen som arbetar i kassan på stormarknaden.
​​​​​​​
Det finns olika typer av luftridåer och de kan i huvudsak delas in i två grupper. Den första gruppen av luftridåer försöker i första hand att spärra bort problemen med kallras, medan den andra gruppen är mer inriktade på att värma bort problemen. Det här har självklart påverkat produktfilosofin och utformningen av luftridåerna. Vår filosofi på RMK är och har alltid varit att i första hand spärra bort problemen med kallras, vilket speglas i våra karaktäristiska smala utblåsspalter.

Alla våra luftridåer är utrustade med ett specialmunstycke med smal utblåsspalt, vilket tillsammans med en trefasfläktar med hög tryckuppsättning och hög utblåshastighet innebär att vi får en tunn luftspärr som når ända ner till golvnivå. Med för låg utblåshastighet är risken stor för att man får en s.k. "ballongeffekt" på luftridån, där kall luft kan passera in fritt under luftspärren. Det beror på att luftstrålen inte orkar ända ner till golvnivå och att den inte klarar av vindpåverkan lika bra.

Generellt brukar en luftridå med en utblåshastighet på mindre än 15 m/s fungera dåligt på en normalstor butiksentré. Vilken kastlängd en luftridå har beror framförallt på fläktens tryckuppsättning och hur munstycket är utformat. Kastlängden avgör tillsammans med utblåshastigheten luftridåns förmåga att hindra kallras och värmeläckage. Om kastlängden är för kort innebär det att luftridån inte klarar av att täcka hela öppningen med kallras eller värmeläckage som följd. Kastlängden bör mätas i en verklig öppning och inte på fabrik.

För att en luftridå ska fungera som det är tänkt och ge den energibesparing som eftersträvas är det viktgit att välja rätt typ av styrning. Vi har marknadens mest avancerade och kompletta styrcentral med PLC, frekvensstyrning, rums- och utegivare, magnetkontakt eller rörelsedetektor och luft- eller vattengivare. Styrcentralen är som standard förberedd för Modbuskommunikation och det finns utgångar för brandlarm, larm- och driftindikering. Alla inställningar görs i en extern display som kan placeras upp till tio meter från styrcentralen. För enklare installationer som en kalluftridå på en garageport eller en luftridå på ett frysrum kan det vara tillräckligt med en enkel on-/offstyrning eller en 5-stegsväljare.

Vår filosofi är att en luftridå måste vara ett helautomatiskt system, där man som användare inte ska behöva tänka på att ändra fläkthastigheter eller värmesteg manuellt. När allt utgår från dörrens/portens läge är det inte heller nödvändigt med en tidkanal eller liknande för att ställa in driften.

Reviderad: 2024-03-01
Granskad av: Fredrik Sylwander 

Fakta


En rätt dimensionerad luftridå hjälper till att spara energi och lindrar arbetsmiljöproblem med t.ex. kallras.
​​​​​​​
En underdimensionerad eller felaktigt installerad luftridå kan förvärra problemen med kallras.
Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.Energibesparing med en luftridå från RMK på industriport med blå och röd färg.
Crawford Göteborg
Energibesparing luftridå

Länkar för vidare läsning


Termofotografering av RMKs luftridåer i drift och avstängda
https://www.rmk.se/om-luftridaer/termofotografering