Välkommen till RMK Luftridåer

Vi är specialister på luftridåer​​​​​​​

Normal leveranstid på luftridåer trots global material- och komponentbrist!

Tack vare stora lager av alla kritiska komponenter kan vi tillverka och leverera luftridåer med fortsatt normal leveranstid på 2-5 veckor.

Luftridåer för entréer

​​​​​​​
Luftridåer för entréer är antingen ovanblåsande eller sidoblåsande och installeras så gott som alltid med ett värmebatteri. Val av luftridå sker utifrån öppningens storlek, öppningsfrekvens, lokalens utformning samt estetiska krav. Ibland fungerar det med en standardluftridå, andra gånger krävs en speciallösning.  

Luftridåer för uteportar


När det gäller uteportar, gäller devisen att ingen port är den andra lik. Alla företag har olika förutsättningar avseende portstorlek, öppningsfrekvens och lokalens utformning. Vårt system med en separat utblåstrumma och ett externt luftridåaggregat gör att vi nästan alltid kan ta fram en lösning med luftridåer.

Luftridåer för kyl- och frysrum


Många kyl- och frysrum saknar ett fullgott skydd mot värmeläckage och kallras, vilket märks genom att det bl.a. bildas kondens i taket i form av vatten eller snökristaller. Den stora tryckskillnaden mellan de olika temperaturzonerna leder till högre energikostnader och kortare hållbarhet på färskvaror och frysvaror.

Kort leveranstid av luftridåer tack vare egna buffertlager

2022-02-25

​​​​​​​Vi har stora egna buffertlager av alla kritiska komponenter till våra luftridåer såsom fläktar, vattenbatterier, styrventiler, frekvensomriktare och andra styrkomponenter. Vi kan därför tillverka och leverera luftridåer med fortsatt normal leveranstid på 2-5 veckor. Tillverkning sker i Stockholm och i Stenungsund på Västkusten och vid extremt brådskande leverans kan vi därför växla mellan tillverkningsorterna.

Vi får idag många frågor om vi kan leverera en ersättningsprodukt för en annan luftridå, vars tillverkare eller importör har leveransproblem. Generellt är det inga problem, då våra luftridåer är mer kraftfulla och avancerade. Kontakta dock alltid oss för en diskussion vari skillnaderna ligger och vad som t.ex. behöver projekteras om. 

Ny generation styrcentral för luftridåer med AC- och EC-fläktar

2022-02-10

​​​​​​​Under 2021 utvecklade vi nästa generation av styrcentraler för våra luftridåer. Den nya styrcentralen fungerar för alla typer av luftridåer oavsett om det är AC- eller EC-fläkt, kalluftridå eller en luftridå med elbatteri alternativt vattenbatteri. Med en enkel konfigurering kan man välja en annan applikation ifall man i framtiden kompletterar eller byter ut delar av sin luftridå. Den PLC som sitter i styrcentralen är även fullt bakåtkompatibel och utbytbar för de styrskåp som har installerats sedan 2010. 

Våra styrcentraler har alltid kännetecknats av nytänkande, flexibilitet och avancerad funktionalitet. Vi var t.ex. först med frekvensstyrning av luftridåer och möjlighet till Modbuskommunikation. Med den nya styrcentralen fortsätter vi på inslagen linje och det finns t.ex. flera smarta funktioner för styrning av EC-fläktar som annars kan vara en utmaning när det gäller luftridåer. 

Beställ filter och tillbehör 


Här kan du beställa filter till dina luftridåer. Beställ enkelt via formuläret eller kontakta oss direkt. 

Fördelen med att beställa filter direkt från oss är att du som kund kan vara säker på att de filter du får passar till din luftridå. Vi använder uteslutande stora påsfilter till våra luftridåer, vilket ger långa filterbytesintervall och bra driftekonomi. 

Instagram