Välkommen till RMK Luftridåer

Vi är specialister på luftridåer​​​​​​​

Luftridåer för entréer

​​​​​​​
Luftridåer för entréer är antingen ovanblåsande eller sidoblåsande och installeras så gott som alltid med ett värmebatteri. Val av luftridå sker utifrån öppningens storlek, öppningsfrekvens, lokalens utformning samt estetiska krav. Ibland fungerar det med en standardluftridå, andra gånger krävs en speciallösning.  

Luftridåer för uteportar


När det gäller uteportar, gäller devisen att ingen port är den andra lik. Alla företag har olika förutsättningar avseende portstorlek, öppningsfrekvens och lokalens utformning. Vårt system med en separat utblåstrumma och ett externt luftridåaggregat gör att vi nästan alltid kan ta fram en lösning med luftridåer.

Luftridåer för kyl- och frysrum


Många kyl- och frysrum saknar ett fullgott skydd mot värmeläckage och kallras, vilket märks genom att det bl.a. bildas kondens i taket i form av vatten eller snökristaller. Den stora tryckskillnaden mellan de olika temperaturzonerna leder till högre energikostnader och kortare hållbarhet på färskvaror och frysvaror.

Beställ filter och tillbehör 


Här kan du beställa filter till dina luftridåer. Beställ enkelt via formuläret eller kontakta oss direkt. 

Fördelen med att beställa filter direkt från oss är att du som kund kan vara säker på att de filter du får passar till din luftridå. Vi använder uteslutande stora påsfilter till våra luftridåer, vilket ger långa filterbytesintervall och bra driftekonomi. 

Instagram