• Christers Hårvård Göteborg
 • Entré-Boxen Sidoblåsande - Åhléns Östermalmstorg Stockholm
 • Speciallösning Industriaggregat - Hammarbydepån Stockholm
 • Industriaggregat - Bilprovningen Norrtälje
 • Speciallösning Externt aggregat - Wallenstam Avenyn Göteborg
 • Entré-Boxen - PUB-huset Stockholm
 • Industriaggregat - Mobilia köpcentrum Malmö
 • Entré-Boxen Mini - Christers Hårvård Göteborg
 • Speciallösning Industriaggregat - Hammarbydepån Stockholm
 • Entré-Boxen Sidoblåsande - Näsby park centrum
 • Externt aggregat 5-3 - Crawford Göteborg
 • Thermofotografering Entré-Boxen Sidoblåsande - Oasen Stenungsund
 • Entré-Pelaren 4-kantig - Coop Forum Landskrona
 • Speciallösning Externt aggregat - Danderyds sjukhus
 • Entré-Boxen - Uppsala Centralstation
 • Industriaggregat - Eksjöhus
 • Entré-Karusellen - Gulskogen Drammen
 • Entré-Boxen - Mobilia köpcentrum Malmö

Entré-Pelaren - ny design med kraftfull prestanda

Under senvåren gjorde vi de första installationerna med den nya designen på Entré-Pelaren. Först ut var Hemköp Linköping med vattenbatteriutförande och ICA Supermarket Skanör med elbatteriutförande.

Fläktstorleken är densamma som tidigare, men genom en ändrad konstruktion av pelaren har vi fått en kraftigt utökad prestanda med högre utblåshastighet och längre kastlängd. På den nya versionen av Entré-Pelaren har vi förlagt munstycket i framkant. Det innebär att luftridåerna tillverkas i ett höger- respektive vänsterutförande. Munstycket är vridbart och rätt utblåsvinkel ställs in i samband med vår injustering. Vid dubbla luftridåer justeras de in så att den ena blåser rakt över till andra sidan och den andra snett över till motsatt karmöppning. 

Den nya yttre designen på Entré-Pelaren gör det nu lätt att välja olika utförande på t.ex. sidoplåtar och profiler. Hela pelaren kan också lackas i valfri kulör.

Insugsgallret är precis som tidigare placerat högt upp på pelaren för att vi inte skall suga till oss den dammiga luften vid golvnivå. På baksidan av pelaren finns det tre öppningsbara luckor, vilket gör att all utrustning såsom fläkt, värmebatteri, styrventil och påsfilter är lättåtkomliga för service. Luckorna öppnas enkelt med hjälp av en trekantig industrilåsnyckel. Ett filterbyte tar max 5 minuter att utföra.

Wallenstam Avenyn Göteborg - diskreta luftridåer med dolt aggregat

När Wallenstam byggde om en butiksfastighet på Avenyn i Göteborg önskade man ett diskret utförande på luftridåerna. Vårt lösning blev att placera ett externt luftridåaggregat med fläkt, värmebatteri och filterbox i källaren under varje butik. Vid entréerna placerades sedan dubbla sidoblåsande utblåstrummor i vitlackerat utförande med 20 mm knäckar. Dimensionen är endast 250 mm. För att skapa en recirkulerande lösning där luft hämtas och blåses ut i samma utrymme, drogs en sugkanal upp till respektive butik och avslutades med ett diskret väggaller.    

Luftridå säkerställer temperatur på Strängbetong Herrljunga

På Strängbetong tillverkas prefabricerade byggelement. Vid tillverkningen hämtar en balja betong i en blandningsstation och åker sedan längs en bana till produktionen, där den tömmer sitt innehåll i en form. Vid öppningen mellan blandningsstationen och produktionen har vi installerat en luftridå av typ Externt aggregat 5-3 med vattenbatteri. Eftersom det största kallraset sker under baljan placerades utblåstrumman under banan. För bättre effekt begränsades även öppningshöjden och en vinklad plåt monterades högst upp för att luftstrålen skulle kunna skicka en varm returstuds in mot blandningsstationen.   

Hammarbydepån Stockholm - speciallösning med luftridå på 8,2 m bred port

Hammarbydepån är en ny tågdepå med verkstad och uppställningsytor för rälsburna specialfordon.  Tillsammans med Structor Installationsteknik tog vi fram en lösning med luftridåer för att hindra kallras och värmeläckage vid 8 st portar, där de största portarna är ca 8,2 x 4,5 meter. En traditionell installation av luftridåer hade varit att placera en separat luftridå med tillhörande värmebatteri och styrcentral vid varje port. Vårt förslag var istället att installera följande:

 • Port 1-3 (4,5 x 4,5 m) - en speciallösning med en luftridå av typ Industriaggregat och tre stycken utblåstrummor
 • Port 4-5 (8,2 x 4,5 m) - en speciallösningar med en luftridå av typ Industriaggregat och två stycken utblåstrummor
 • Port 6-7 (4,5 x 4,8 m) - en speciallösningar med en luftridå av typ Industriaggregat och två stycken utblåstrummor
 • Port 8 (4,5 x 4,5 m) - en traditionell luftridå av typ Industriaggregat

Luftflödet styrs sedan till den eller de portar som är öppna via snabböppnande motorspjäll. Från det att motorspjället får en signal från portautomatiken tar det bara 2,5 sekunder innan spjället är fullt öppet. Varje spjäll justeras in individuellt med hänsyn till kanaldragningens utformning, antal utblåstrummor i systemet, fläkttyp m.m. Vid injusteringen blir det viktigt att säkerställa att luftflöde blir jämt fördelat över alla portar.

En speciallösning med ett luftridåaggregat och flera utblåstrummor är ett bra alternativ när kunden har flera portar bredvid varandra, men där inte alla är öppna samtidigt. Det kan t.ex. handla om en varumottagning, bilbesiktning, buss- eller tågdepå. För beställaren innebär en sådan här speciallösning dels en lägre investeringskostnad avseende EL, RÖR, STYR och VENT, dels ett lägre effektuttag jämfört med en luftridå per port.  

Speciallösning med luftridåer till Bilia Segeltorp

I samband med ombyggnationen av däckverkstaden på Bilia Segeltorp i Stockholm var man intresserad av att hitta ett effektivt sätt att hindra kallras in i fastigheten. Det fanns två viktiga förutsättningar att förhålla sig till. Den ena var att det saknades vattenburen värme i fastigheten. Den andra var att den tillgängliga eleffekten i fastigheten var begränsad.

Däckverkstaden har totalt fyra stycken portar, varav tre är nyinstallerade. Som på alla bilverkstäder är det många in- och utpassager varje dag. Det är dock sällan som alla portar är öppna samtidigt.

En traditionell installation av luftridåer hade varit att placera en separat luftridå med tillhörande värmebatteri och styrcentral vid varje port. Vårt förslag var istället att installera en speciallösning med en luftridå av typ Industriaggregat och fyra stycken utblåstrummor. Luftflödet styrs sedan till den eller de portar som är öppna via snabböppnande motorspjäll.

1 fläkt vs 24 fläktar / 27 kW vs 80 kW värmeeffekt

Fördelen för beställaren är att det bara blir ett luftridåaggregat med en fläkt och ett värmebatteri samt en styrcentral istället för fyra stycken av vardera. Med ett elbatteri kunde också eleffekten begränsas till 27 kW. Jämför man med enklare luftridåer i standardlängd och med flera enfasfläktar i varje luftridå blir skillnaden dramatisk. En sådan lösning hade troligtvis resulterat i totalt 24 fläktar och en värmeeffekt på ca 80 kW.

Så förutom en bättre spärrverkan, har beställaren också med vårt system sparat in stora summor pengar i lägre effektuttag. Pay-offtiden för den här anläggningen kommer att hamna på ca 1 år.

 

Relansering av rmk.se

Under vintern har vi arbetat med att uppdatera och förbättra rmk.se. Vi har uppdaterat bildvisningsmodulerna och i samband med det bytt ut gamla bilder och lagt till en mängd nya bilder från olika installationer. En annan nyhet är att vi nu också har lagt till bildspel från några utvalda installationer. Bildspelen hittar du här. Mer funktioner kommer successivt att läggas till på hemsidan.

RMK AB | Huvudkontor - Telefon: 0304-66 85 90 | Regionkontor - Telefon: 08-466 85 90 | www.rmk.se